Mitt namn är Amira Rejnfalk och jag är legitimerad tandläkare och har arbetat i tandvårdsbranschen i 24 år.

 

Jag erbjuder tandvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och strävar efter att besöket känns tryggt och att du som patient lämnar kliniken med ett leende på läpparna och med bättre insikt om din tandhälsa.

 

Jag fortbildar och kunskapsuppdaterar mig kontinuerligt och är lyhörd för patienternas behov och strävar efter att hitta den bästa lösningen för varje patient.

 


Kliniken är ansluten till Försäkringskassan och man kan utnyttja sitt ATB, STB samt högkostandsskydd.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

 

 

Uteblivet besök eller sent återbud debiteras med 750 kr .



 

unsplash